Tip panglică largă. Raportul special nr. 12/ Banda largă în statele membre ale UE

Masini de slefuit cu banda lata

Update articol: Pe baza analizei concurenţiale realizate, ANCOM consideră că piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este concurențială, în absența oricăror reglementări impuse la nivelul pieţelor de gros corespunzătoare, potrivit unui comunicat de presă.

ZZ Top - La Grange

Analiza de piață realizată de ANCOM Documentul supus consultării publice este rezultatul unei noi runde de analize de piață, realizate cu scopul de a reevalua și, eventual, de a intensifica nivelul de concurență pe piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă tip panglică largă puncte fixe, prin potenţiale măsuri de reglementare impuse pe piețele de gros. ANCOM derulează periodic astfel de analize pentru a asigura o concurență efectivă pe piață, care să genereze beneficii pentru utilizatorii finali.

tip panglică largă

Analiza precedentă, realizată în anul la nivelul pieței serviciilor de acces la elemente de infrastructură, care cuprindea serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru, a arătat că Telekom Romania Communications S. Astfel, operatorului i-au fost retrase obligațiile specifice impuse anterior.

Analiza actuală, care a avut în vedere modificările de pe piață, în perioada —nu a evidențiat existența unor probleme concurențiale care să justifice impunerea de reglementări specifice, la nivelul piețelor de gros corespunzătoare sau a piețelor cu amănuntul.

tip panglică largă

Atât în prezent, cât și în orizontul de timp al analizei, piața serviciilor de tip panglică largă la internet în bandă largă la puncte cancer in familial adenomatous polyposis se menține concurențială, în tip panglică largă în care utilizarea buclei locale la nivelul pieței de gros este nesemnificativă în România, concluzia ANCOM fiind că nu este necesar a fi impuse reglementări la nivelul pieţelor serviciilor de acces local la puncte fixe şi, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe.

O altă caracteristică a pieței din România este gradul înalt de inovare care generează o tip panglică largă largă de produse și oferte variate de preț, la un nivel competitiv.

tip panglică largă

De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puțin Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Totodată, în România, există unul dintre cele mai ridicate grade de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe în anul și cu o structură a pieței foarte eterogenă.

tip panglică largă

Chiar dacă rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este relativ scăzută, acest lucru este cauzat de factori care nu țin de piața telecom, precum numărul redus de calculatoare personale, respectiv terminale care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare tip panglică largă, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural. Procesul de consultare publică Proiectul de Poziție a ANCOM referitoare la revizuirea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces local la puncte fixe şi serviciilor de acces central la puncte fixe pentru servicii destinate publicului larg poate fi consultat aicipersoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de Delea Nouă nr.

tip panglică largă

Mai multe despre acest subiect